Pravidla rybářských závodů "STUDÝNSKÝ ČERVEŇÁK"

1. Rybářské závody se skládají z dopolední a z odpolední části, mezi kterými je pauza. Závodům předchází registrace závodníků, která je vždy před startem závodů (dopolední části). Přesné časy registrace, startu dopolední části a startu odpolední části závodů budou upřesněny vždy pro daný ročník závodů.

2. Zúčastnit se rybářských závodů mohou jen zaregistrovaní soutěžící, kteří uhradili startovné.

3. Závodní stanoviště budou losována po registraci závodníků před startem závodů.

4. Lovit se smí pouze na 1 udici s očky o délce nepřesahující 5 metrů s maximálně 2 jednoháčky. Jedno krmítko v montáži je povoleno.

5. Zakrmování je možné zahájit vždy 15 minut před začátkem jednotlivé části závodu (dopolední a odpolední).

6. Nástrahy nesmějí být živočišného původu s výjimkou rousnic, žížal, červů.

7. Lovec musí být přítomen u udice tak, aby s ní mohl v případě záběru bez prodlení manipulovat. V případě vzdálení se od udice (občerstvení, WC atd.) nesmí být udice nastražena.

8. Lovec musí nahazovat udici pouze před své stanoviště do takové vzdálenosti, aby nedošlo k zamotání jeho vlasce s vlasci ostatních závodníků. V případě plavané nesmí docházet ke splavání montáže do sousedních stanovišť.

9. V případě zdolávání velké ryby smotávají dle potřeby závodníci z vedlejších stanovišť své udice, aby nedošlo k zamotání vlasců, popř. ke ztrátě ryby.

10. Při úspěšném zdolání ryby musí závodník neprodleně upozornit příslušného komisaře závodu, který úlovek změří, oboduje a zapíše. Bude-li příslušný komisař zaneprázdněn, ukládá závodník úlovek do vezeru, popř. ponechá v podběráku a vkládá jej i s úlovkem do vody.

11. Do výsledků závodníka se započítávají body získané následujícím způsobem:

a. Při ulovení kapra, amura nebo jesetera se jeho délka v centimetrech vynásobí dvěma, čímž se stanoví výše přidělených bodů.

b. Při ulovení ostatních druhů ryb se délka v centimetrech rovná právě počtu přidělených bodů.

12. Vítězem závodů se stává lovec, jehož součet bodů bude nejvyšší. Při rovnosti součtu bodů rozhoduje o umístění závodníka (v tomto přesném pořadí): nejdelší ulovená ryba, druhá nejdelší ulovená ryba, třetí, čtvrtá atd.

13. S ulovenými rybami se musí zacházet šetrně. K vylovení ryb musí být použit podběrák.

14. V případě předčasného ukončení lovu ze strany závodníka nevzniká takovému nárok na vrácení celého, ani poměrné části, startovného. Jeho výsledky se ale do konečného pořadí započítávají. Musí ale dbát na pravidlo č. 15.

15. Oceněný lovec (případně jeho pověřený zástupce) musí být přítomen na vyhlášení výsledků a předávání cen, jinak jeho nárok na odměnu zaniká.

16. Případné protesty lze předložit pouze hlavnímu komisaři závodů po uhrazení kauce 500 Kč. V případě zamítnutí protestu se kauce nevrací.

17. Závodník udržuje na stanovišti pořádek. Po ukončení každé z části závodů je povinen toto stanoviště před jeho opuštěním uklidit.

18. Před zahájením závodů budou závodníkům představeni všichni komisaři závodů.

19. Při nedodržení těchto Pravidel rybářských závodů "Studýnský červeňák" (dále jen Pravidla) může být závodník hlavním komisařem závodů vyloučen ze závodů bez nároku na navrácení startovného.

20. Tato Pravidla budou před registrací závodníků zveřejněna před započetím závodů. Započetím lovu dává závodník najevo svůj souhlas s těmito Pravidly.

21. Hlavní komisař závodů si vyhrazují právo na změny či doplnění Pravidel během závodů.

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.